• Tartu lumeparki (edaspidi: tantsupeo alale) ei pääse klaastaara, relvade, pürotehniliste vahendite, mürkainete ja muude ohtlike esemete ning ainetega.
 • Tantsupeo alale ei ole lubatud kaasa võtta oma alkoholi, samuti omada, tarvitada või müüa territooriumil narkootilisi või psühhotroopseid aineid.
 • Tantsupeo alale ei ole lubatud kaasa võtta lemmikloomi.
 • Tantsupeo alale ei pääse vihmavarjudega, kohapeal saab osta vihmakeepe.
 • Tantsupeo alale ei ole lubatud siseneda jalgratta, tõukeratta, rula, rulluiskudega jne. Ajavahemikus 15.00-23.00 saavad külalised A-sissepääsu juures (Muuseumi tee ääres) kasutada valvega tasuta ratta- ja käruparklat (vt kaarti).
 • Korraldajatel ja turvameeskonnal on õigus keelata sissepääs tantsupeo alale külalistel, kes ei täida korraldajate ja sündmuse turvameeskonna kehtestatud reegleid, on agressiivsed või ilmsete joobetunnustega.
 • Tantsupeo alal viibija on kohustatud järgima üldtunnustatud kõlblusnorme ja häid käitumistavasid, hoidma puhtust, sorteerima jäätmeid ja kasutama pandinõusid. 

Korraldajatel ja turvameeskonnal on õigus saata tantsupeo alalt välja külalised, kes:

 • rikuvad avalikku korda (kehavigastuste tekitamine, vargus, narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine või nendega kauplemine jmt) või kelle tegevus ja käitumine häirib teisi tantsupeolisi;
 • vandaalitsevad või omavad esemeid, millega tantsupeo alale sisenemine on korraldajate poolt keelatud.

Oluline

 • Ära jäta oma isiklikke asju järelevalveta.
 • Vigastuste tekkimisel teavita turvatöötajat või pöördu meditsiiniabi telki (vt tantsupeo ala plaani).
 • Korraldaja ei vastuta külalise võimalike vigastuste ega isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest tantsupeo alal.